eweka

De 4 veiligste zoekmachines (DuckDuckGo beter mijden)

De 5 beste Google alternatieven

In een onzekere tijd waarin informatie wordt verdraaid en onderdrukt, kan het nogal lastig zijn om de waarheid te achterhalen.

We duiken diep in de online wereld van censuur en machtsmisbruik.

Lees hier hoe je simpel en veilig het internet doorzoekt en wat er mis is met “anonieme” zoekmachines zoals DuckDuckGo.

Persoonlijke gegevens die geregistreerd worden

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en gekoppeld aan jouw echte identiteit.

Directe gegevens

 • IP-adres van de bron (device fingerprint)
 • Internet browser (browser fingerprint)
 • e-mail adres
 • Adreslijst
 • Telefoonnummer
 • Locatie
 • Unieke identificator (in cookies)
 • Zoekopdrachten

Indirecte en zeer persoonlijke informatie

 • Je echte naam
 • Medische gegevens
 • Werkgelegenheidsstatus
 • Financiële informatie
 • Politieke overtuiging
 • Andere privégegevens

Onze testcriteria voor privacy en censuur

De meeste Big Tech zoekmachines zijn niets anders meer dan gegevensverzamelaars voor adverteerders. Ze gebruiken onze gegevens om veel geld te verdienen.

Een tweede aspect is dat sommige zoekmachines zoekresultaten manipuleren om bepaalde politieke agenda’s te pushen. Ze passen censuur toe door bijvoorbeeld ‘shadow banning’ en zelfs blokkeren van bepaalde videomakers.

 • Privacy – We kijken naar, open-source, encryptie, vestigingslocatie, gebruik van cookies, opties zoals ‘anoniem openen’
 • Censuur – We kijken op welke plaats we een ongecensureerd resultaat krijgen, zoekend naar een bepaalde virale video geblokkeerd door de MSM en Big Tech. Metazoekmachines die meerdere zoekmachines raadplegen verminderen het risico van censuur.

Metazoekmachines vs zoekmachines

Zoekmachines zoeken alles zelf op met hun eigen algoritme. Een metazoekmachine is eigenlijk alleen een interface die het zoekalgoritmes van andere zoekmachines gebruikt en die dan samenvoegt en indexeert.

Bovendien zijn er nog een paar services die hun eigen zoekresultaten genereren en die aanvullen met die van andere zoekmachines. Een combinatie van de twee voorgaanden dus.

4 privacy-vriendelijke Google alternatieven

De ideale situatie zou zijn dat je privacy volledig in takt blijft tijdens het zoeken op internet, terwijl je zeer goede zoekresultaten krijgt. Helaas is de werkelijkheid vaak een compromis tussen deze twee utopia’s.

MetaGer

280K unieke bezoekers / maand
Open-source
Metazoekmachine

MetaGer is een open-source metazoekmachine afkomstig uit Duitsland. De zoekresultaten komen van verschillende zoekmachines zoals Bing, Yandex en Yahoo. Bovendien hebben ze een eigen web indexing mogelijkheid (helaas alleen in het Duits).

Doordat MetaGer gebruik maakt van vele verschillende zoekmachines wordt censuur beperkt en krijg je maximaal objectieve zoekresultaten.

Het is een service die al in de negentiger jaren gestart is en onderdeel is van een Non-Profit organisatie. Een interessante optie is dat je zoekresultaten kunt filteren en anoniem kunt openen. Bovendien wordt aangegeven vanuit welke zoekmachine het resultaat komt.

 • Open-source
 • Anoniem openen optie
 • 50 zoekmachines
 • Ongecensureerd zoekresultaat op 5
 • Weinig unieke bezoekers

Swisscows

2.5M unieke bezoekers / maand
Metazoekmachine

Swisscows is een Zwitserse metazoekmachine die hoofdzakelijk gebruik maakt van Bing. Swisscows beweert dat je 100% anoniem kunt zoeken met hun service. Ze slaan nooit je gegevens op en volgen je internetgedrag niet.

Een goede indicatie dat ze deze claims serieus nemen is dat ze eigen servers hebben, niet met derden werken en geen cloud-services gebruiken. Ook gebruiken ze geen ‘cookies’.

Bovendien is hun datacenter gevestigd in een bunker in de Zwitserse Alpen en zijn alle faciliteiten buiten de EU en de US gevestigd.

Swisscows is bijzonder geliefd bij ouders omdat ze geweld en seksuele content uit de zoekresultaten filteren.

Van de andere kant lijken ze absoluut geen politieke censuur toe te passen. In onze test op censuur, waaraan we alle zoekmachines blootstelden, kregen we een volledig ongecensureerd resultaat. De door de MSM geblokkeerde video, kwam als eerste in de zoekresultaten.

Door het gebruik van semantische gegevensherkenning is de zoekmachine ook nog eens snel.

 • Anoniem openen standaard
 • Ongecensureerd zoekresultaat op 1
 • Snel
 • Maar 1 zoekmachine
 • Geweld en seksueel filter niet voor iedereen een plus

Qwant

49M unieke bezoekers / maand
Metazoekmachine

Qwant is een Franse open-source metazoekmachine die beweert privé en neutraal te zijn. Ze maken geen gebruik van cookies en loggen je internetverkeer niet. Iedere zoekopdracht wordt automatisch geanonimiseerd en ontkoppeld van je IP-adres.

De zoekresulataten komen van Bing en in onze standaard censuurtest kwamen ze als zeer goed uit de bus. Met het ongecensureerde zoekresultaat op de eerste plaats, is het duidelijk dat ze inderdaad de resultaten ongefilterd tonen.

Net als Swisscows is het een zeer snelle zoekmachine.

 • Anoniem openen standaard
 • Ongecensureerd zoekresultaat op 1
 • Snel
 • Maar 1 zoekmachine

SearX

152K unieke bezoekers / maand
Open-source
Metazoekmachine

SearX is ook een open-source metazoekmachine die z’n zoekresultaten uit 82 zoekmachines haalt. Dit aantal zoekmachines is in eerste instantie een indicatie dat het een censuurvrije zoekmachine zou moeten zijn. SearX heeft geen vestigingsadres gepubliceerd.

Tijdens onze test naar de geblokkeerde video, stond het ongecensureerd resultaat op de tweede plaats. De rest van de zoekresultaten zijn echter overwegend mainstream ontkennings- en ontmaskeringsartikelen (Wikipedia, The Guardian, The New York Times en Amazon). Qua censuur dus zo zo.

 • Open-source
 • 82 zoekmachines
 • Ongecensureerd zoekresultaat op 2
 • Aanpasbare interface
 • Geen ‘anoniem openen’ optie
 • Veel censuur in de zoekresultaten
 • Geblokkeerd door Google
 • Weinig unieke bezoekers

De voor- en nadelen van open-source

Open-source betekent dat de programmacode voor iedereen toegankelijk is en iedereen het programma kan verbeteren of eraan bijdragen en delen met anderen. Er is dus niet 1 eigenaar en ontwikkelaar, maar de community (het volk) is de eigenaar en ontwikkelaar.

Bovendien is bij peer-to-peer (P2P) er niet 1 groot datacenter of server, maar zijn alle gegevens opgeslagen bij de vele gebruikers.

Voordelen

Door deze structuur is open-source minder vatbaar voor manipulatie door de provider en regeringen. Het is moeilijker om bij de gegevens te komen door computers in beslag te nemen of het bedrijf te dwingen gegevens te overhandigen.

Nadelen

Maar de keerzijde is dat kwaadwillenden een gemanipuleerde ‘public instance’ kunnen maken die je misleidende zoekresultaten kan geven en je gegevens kan loggen. Wij raden daarom af ‘public instances’ te gebruiken en ook altijd een VPN ingeschakeld te hebben als je op het internet bent.

Zoekmachines die je beter kunt mijden (privacyschenders)

DuckDuckGo

869M unieke bezoekers / maand
Open-source
Metazoekmachine

DuckDuckGo is de bekendste alternatieve zoekmachine in deze post. Ze zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

DDG verzamelt zoekresultaten van meer dan 400 bronnen. Ze zijn open-source en beweren je privacy op het net te bewaren.

Ondanks dat de meeste sites die alternatieve zoekmachines testen zeer positief over DuckDuckGo zijn, kunnen wij deze mening niet delen. Zo blijkt DDG, ondanks dat ze het tegenovergestelde beweren, toch tracking cookies te gebruiken.

Bovendien werken ze samen met verschillende Big-Tech bedrijven zoals, Amazon, Microsoft en Verizon, zoals blijkt uit een artikel op TechRights, DDG – Privacy Abuser in Disguise[1].

Maar ondanks dat ze wat betreft privacy slecht scoren kwamen ze wel goed uit de censuurtest. Onze test-zoekopdracht gaf als eerste resultaat de verboden video.

 • Populair
 • Ongecensureerd zoekresultaat op 1
 • 400 zoekmachines
 • Maar 1 zoekmachine
 • Serieuze privacy vraagtekens
 • Gevestigd in de V.S.
 • Affiliate partners van Amazon en eBay

Mojeek

205K unieke bezoekers / maand
Eigen zoekmachine

Mojeek is een echte zoekmachine met hun eigen website-indexer (crawler) gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Als je volledig onafhankelijk van Big Tech wilt zoeken is Mojeek een misschien een optie. Helaas zijn de zoekresultaten niet altijd even goed als bij die metazoekmachines die grote zoekmachines gebruiken.

Op het gebied van privacy geven ze toe dat ze wel het een-en-ander loggen maar niet je IP-adressen. Je identiteit zou dus gewaarborgd moeten zijn.

Maar ze zeggen wel dat ze deze aan de autoriteiten overgedragen als je betrokken bent bij illegaal of immoreel gedrag op het net. Met andere woorden je wordt gewoon gelogd net als bij Google.

Op het gebied van censuur doen ze het redelijk goed en in onze censuurtest kwam het gezochte resultaat op de 4e plaats.

 • Eigen zoekmachine
 • Ongecensureerd zoekresultaat op 4
 • Geen privacy bescherming
 • Minder goede zoekresultaten
 • Combinatie van UK-vestiging met loggen
 • Weinig unieke bezoekers

Givero

Metazoekmachine

Givero is a metazoekmachine gebaseerd in Denemarken die o.a. zoekresultaten van Bing en CodeFuel gebruiken. Ze positioneren zich als filantropen door een deel van de winst aan goede doelen te geven, die de gebruiker zelf kan kiezen.

Qua privacy zijn ze echter niet aan te raden want in hun privacy policy staat dat ze jouw gegeven inclusief IP-adres doorgeven aan de zoekmachine partners. Dit betekent dat je dus gewoon gelogd wordt.

Ze komen echter goed uit de censuurtest en blijken de zoekresultaten niet te filteren. Onze gezochte verboden video werd als eerste getoond.

 • Ongecensureerd zoekresultaat op 1
 • Sponsort goede doelen
 • Geen privacy bescherming
 • Loggen van zoekgedrag

Ecosia

153M unieke bezoekers / maand
Metazoekmachine

Ecosia is een Duitse metazoekmachine met zoekresultaten van Bing. Ze proberen op de milieu-hype in te spelen door van een deel van de winst bomen te planten. Ecosia beweert een privacy-vriendelijke zoekmachine te zijn, maar helaas blijft hiervan niet veel over als je naar de details kijkt.

Ecosia geeft aan alle zoekopdrachten 7 dagen lang te bewaren en dan te wissen. Er zijn dus processen om je logs te bewaren en ze kunnen de tijd verlegen op aandringen van bijvoorbeeld autoriteiten. Verder wordt er ruim gebruik gemaakt van gegevensverzameling en analytics, waaronder gegevens zoals IP-adres en Bing-tracking ID.

Op het gebied van censuur zijn ze goed net als de meeste anderen. Zoekresultaat nummer 1 in onze test.

 • Ongecensureerd zoekresultaat op 1
 • Sponsort bomen aanplant
 • Geen privacy bescherming
 • Loggen van zoekgedrag

Zoekmachines met ad-tech eigenaren

Waarom raden wij deze zoekmachines niet voor anoniem zoeken aan? Het verzamelen van gegevens van internetgebruikers is bedoeld voor de adverteerders. Zij kunnen hiermee gepersonaliseerde advertenties op je scherm toveren waardoor de conversie verbetert en ze meer verkopen.

Als een zoekmachine dus een onderdeel is van een groot reclamebedrijf (ad-tech), dan is het duidelijk dat zij aan het hoofddoel (winst maken door advertenties) van het moederbedrijf moeten bijdragen. In dergelijke gevallen komt jouw privacy meestal op de laatste plaats.

Search Encrypt

 • Dubieuze uitspraken in de privacy policy duiden erop dat er gelogd wordt en dit aan partners wordt doorgesluisd.
 • Search Encrypt draait op Amazon servers, een big-tech en ad-tech bedrijf.
 • Lijkt onderdeel te zijn van een Chinees bedrijf dat gegevens verzamelt[2].

GhostPeek

 • Lijkt een 100% kopie te zijn van Search Encrypt.
 • Cornucopia op Reddit[3] heeft Ghostpeek onderzocht en ook verbindingen met China gevonden.

Startpage

 • In 2019 overgenomen door System1 een reclamebedrijf uit de V.S.
 • Activiteiten van System1 zijn onder andere het verzamelen van gegevens en ‘user profiling’
 • De directeur van het moederbedrijf Surfboard Holding B.V., Alex Kantos, is vervangen door een medeoprichter van System1 en een externe investeerder.
 • Na de overname duurde het en tijd voor het bekend werd gemaakt en er werd bovendien geheimzinnig over de overname omvang gedaan.

Amerikaanse zoekmachines en privacy

Als het gaat om privacy moet je altijd op je hoede zijn. Maar als het om Amerikaanse zoekmachines gaat, of andere Amerikaanse bedrijven die je gegevens vragen, moet je extra oppassen.

Hier zijn een paar redenen waarom:


* De V.S. heeft de meest uitgebreide monitoring programma’s in de wereld, uitgevoerd door verschillende regeringsorganen zoals bijv. de NSA[4].


* De V.S. heeft een reputatie om IT-bedrijven te dwingen voor hen datacollectie te doen. Een van deze programma’s is PRISM[5].


* De V.S. heeft privacywetten die gebruikers minder beschermen maar het regeringsorganen mogelijk maakt om datacollectie op te leggen en gegevens in beslag te nemen. Deze wetten kunnen zelfs bedrijven verbieden om dergelijke inbeslagnames openbaar te maken.


* De populaire Amerikaanse ‘No Logs’ VPN service IPVanish is een tijdje geleden in opspraak gekomen door log-schandaal nadat ze logs (die ze eigenlijk niet eens hadden moeten hebben) aan de Amerikaanse autoriteiten hadden overgedragen.

Verdienmodel privacy-vriendelijke zoekmachines

1) Contextuele reclame – Dit is reclame in je zoekresultaten. Dit zou reclame moeten zijn gebaseerd op je zoekopdracht en niet op andere info uit datacollectie. Dit is echter minder interessant voor adverteerders.
2) Affiliate-inkomen – De zoekmachine krijgt een commissie als je via hen bij de affiliate partner iets koopt. Door deze financiële interesse kunnen zoekresultaten gemanipuleerd worden. (DuckDuckGo)
3) Donaties – Als een zoekmachine geen andere inkomsten heeft dan donaties is het risico dat ze jouw informatie verzamelen het kleinst.

Stap voor stap anoniem zoeken op het web

Privacy browser
Zorg dat je een privacy-vriendelijke browser hebt. Je browser heeft de mogelijkheid de volgende persoonlijke gegevens met anderen te delen of juist te beschermen:


* Zoekgeschiedenis
* Login-gegevens (gebruikersnamen en paswoorden)
* Cookies en trackers
* Autofill-informatie
* Meta-gegevens (voor identificering)

Privacy Zoekmachine
We raden een privacy-vriendelijke zoekmachine uit onze top-4 die aan. Vaak krijgen zoekmachines toegang tot de bovengenoemde browsergegevens. Ze kunnen deze gegevens opslaan en er hun AI (kunstmatige intelligentie) op loslaten om een gebruikersprofiel van jou te maken en uit te breiden.

VPN-service
Wat je ook doet op het internet en hoe privé je denkt dat je browser en zoekmachine ook zijn, het is altijd aan te raden een goede VPN te gebruiken. Met Surshark download je veel veiliger.

VPN kan het volgende voor je privacy doen:
* Internet verkeer versleutelen en anonimiseren
* IP-adres verbergen
* Landblokkeringen omzeilen (het beste hierin is NordVPN en probeer)

We hebben de bekendste VPN-services getest en ratings gegeven. Hierdoor is het makkelijker voor jou om de beste VPN-service te kiezen die bij je past.

Ad-blokker
Advertenties zijn meestal tracking en datacollectie instrumenten voor ad-tech bedrijven. Door reclame toe te staan stel je jezelf bloot aan onnodige privacyschending.

Uitloggen
Om je privacy te beschermen is het belangrijk dat je zoveel mogelijk uitgelogd bent van de accounts (Gmail, Youtube, Yahoo, Microsoft, Facebook enz.). Hierdoor voorkom je dat de gegevens die je browsers en zoekmachines loggen aan je gebruikersprofielen gekoppeld worden.

Een slimme truc is om een bepaalde browser te gebruiken om ingelogd te blijven en een andere browser voor je zoekopdrachten. Dit wordt ook wel browser compartimentering genoemd.

Verstandig inloggen
Log niet op andere sites en services in met je Google, Facebook of andere Big-Tech accounts. Je geeft op die manier nog meer gegevens van jezelf bloot.
Het beste is om overal met e-mail in te loggen en ook weer uit te loggen (zie voorgaande punt). Als je verschillende e-mailadressen gebruikt, maak je het Big-Tech nog moeilijker.

Aanmeldingen en wachtwoorden
Ondanks dat het een stuk gemakkelijker is, raden we niet aan om aanmeldingen en wachtwoorden (logins en paswoorden) op te slaan in je browser. Hou ze privé door ze niet te delen.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een anonieme zoekmachine gebruiken?

Je kunt het beste een anonieme zoekmachine gebruiken om te voorkomen dat je volledige internetactiviteiten worden gelogd en geanalyseerd.

Wat zijn de beste anonieme zoekmachines?

De beste anonieme zoekmachines hebben we in deze post voor jou op een rijtje gezet

Wat zijn de nadelen van bekende zoekmachines?

Nadelen van bekende zoekmachines zijn dat ze alles wat je op het internet doet en al je gegevens verzamelen. Hierdoor heb je totaal geen privacy meer.

Is er een anonieme zoekmachine die de mainstream media blokkeert?

Voor zover wij weten is er geen anonieme zoekmachine die mainstream media blokkeert. Mensen zouden alle beschikbare informatie moeten krijgen en op basis daarvan hun eigen mening moeten vormen.

Eweka
Bezoek Eweka

Onbeperkte Snelheid
Onbeperkte Downloads
50 (SSL) Connecties
4507 Dagen Retentie
Profiteer maximaal
Ontvang je gratis Usenet account, tips & MEGA korting.
Aanmelden
close-link